اردیبهشت
۲۷
۱۳۹۷

گوشی‌های هوشمند فراتر از پیش‌بینی‌ها در حال نابودی زمین هستند

گوشی‌های هوشمند فراتر از پیش‌بینی‌ها در حال نابودی زمین هستند

نتیجه‌ی یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که انرژی مصرفی ناشی از خرید یک گوشی هوشمند جدید تقریبا به اندازه‌ی استفاده از گوشی فعلی به مدت یک دهه‌ی کامل است.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه