اردیبهشت
۲۷
۱۳۹۷

کسپرسکی برای جلب اعتماد، بخشی از فعالیت‌های خود را از روسیه به سوئیس منتقل می‌کند

کسپرسکی برای جلب اعتماد، بخشی از فعالیت‌های خود را از روسیه به سوئیس منتقل می‌کند

کسپرسکی در راستای اعتمادسازی بیشتر و رفع اتهامات مطرح‎‌شده در خصوص داشتن رابطه نزدیک با دولت روسیه، بخش بزرگی از فعالیت‌هایش را به سوئیس انتقال می‌دهد.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه