اردیبهشت
۲۷
۱۳۹۷

شرکت پستی UPS آمریکا از ون‌ الکتریکی رونمایی کرد

شرکت پستی UPS آمریکا از ون‌ الکتریکی رونمایی کرد

UPS با همکاری شرکت ارایوال قصد دارد ۳۵ ون الکتریکی را در شهرهای لندن و پاریس آزمایش کند. ناوگان ون برقی UPS به‌زودی وارد مرحله عملیاتی خواهند شد. 

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه