اردیبهشت
۲۷
۱۳۹۷

حریم خصوصی مرده است؛ جایگزین آن چه خواهد بود؟

حریم خصوصی مرده است؛ جایگزین آن چه خواهد بود؟

شماری از محققان با اذعان به مرگ حریم خصوصی از لزوم محافظت از پدیده‌ای جدید به نام حریم خصوصی گروهی سخن گفته‌اند.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه