اردیبهشت
۲۷
۱۳۹۷

بحران‌های اقتصادی و مواردی که کارآفرینان باید مد نظر داشته باشند

بحران‌های اقتصادی و مواردی که کارآفرینان باید مد نظر داشته باشند

بحران‌های اقتصادی بخش جدانشدنی هر سیستم با هر ابعاد و حجمی در دنیای تجارت هستند. آمادگی برای این پدیده‌ها، از وظایف مهم کارآفرینان است.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه