اردیبهشت
۲۷
۱۳۹۷

انتقال خاطرات از مغز یک حلزون به حلزونی دیگر برای نخستین بار

انتقال خاطرات از مغز یک حلزون به حلزونی دیگر برای نخستین بار

ما و حلزون‌ها شباهت‌های زیادی با یکدیگر داریم و مهم‌ترین مورد شاید سازوکار مغز باشد.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه