اردیبهشت
۲۶
۱۳۹۷

گران ترین خودروهای جهان؛ از آغاز تا ۲۰۱۸

گران ترین خودروهای جهان؛ از آغاز تا ۲۰۱۸

برای آشنایی با گران‌ترین خودروهای حراجی تاریخ یا درواقع، گران‌ترین خودروهای تاریخ صنعت خودروسازی، با زومیت همراه باشید.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه