اردیبهشت
۲۶
۱۳۹۷

عادت‌های افراد موفق برای حفظ موفقیت

عادت‌های افراد موفق برای حفظ موفقیت

دست‌یابی به موفقیت سخت است ولی سخت‌تر از آن حفظ موفقیت است. افراد پیش‌رو عادت‌های مشترکی برای حفظ موفقیت و بقا در میدان رقابت دارند.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه