اردیبهشت
۲۶
۱۳۹۷

تاثیر تغییرات اقلیمی جهانی بر اثرات اسب های آبی روی اکوسیستم آبی

تاثیر تغییرات اقلیمی جهانی بر اثرات اسب های آبی روی اکوسیستم آبی

خشک شدن رودخانه‌های صحرای جنوب آفریقا و تجمع بیش از حد کود اسب‌های آبی در آبگیرها، موجب کاهش سطح اکسیژن آب و مرگ بسیاری از گونه‌های ماهی‌ می‌شود.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه