اردیبهشت
۱۰
۱۳۹۷

آبا پادکست سازی قلمرو بعدی بازاریابی است؟

آبا پادکست سازی قلمرو بعدی بازاریابی است؟

اگر محتوای بصری بازاریابی شما کارایی سابق خود را ازدست‌داده است، شاید وقت آن رسیده که محتوای صوتی را هم در برنامه‌های خود بگنجانید.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه